Online coachvaardigheden en e-empathie bepalen het succes van e-health

Van koud contact naar warme zorg daar gaat het wat ons betreft om bij ehealth en het online begeleiden van mensen. Hoe zorg je als (zorg)professional goed voor patienten, hoe word je regisseur van het gesprek, hoe vergroot je online de eigen kracht van mensen?

Leer meer over online coachvaardigheden en jezelf als instrument.

Op dinsdag 23 januari 2018 van 16:45-18:30 gaat Ingeloes Bense van De eCoachAcademie / De PreventieCoach aandacht besteden aan:

  • e-Empathie als belangrijkste vaardigheid bij e-health en online coaching
  • Het empathie-en ecoachmodel OplossingsKracht voor de gewenste e-steun
  • Het online sturen op gedragsverandering en zelfmanagement bij e-health
  • Het online afstemmen en het vergroten van je verbindend vermogen
  • Het belang van het online bieden van de gewenste sociale steun
  • De professionele e-vaardigheden die nodig zijn om de stap te maken van koude technologie naar warme zorg
  • Het e-coachprocesmodel bij positieve gezondheid en zelfmanagement.

Deze workshop wordt voor €75,= excl. btw aangeboden in het kader van de E-healthweek 2018. De doelgroep van de training: coaches, adviseurs, leidinggevenden en docenten.

Door het gebruik van e-health-toepassingen kunnen organisaties efficiënter worden ingericht waardoor de kwaliteit verbetert. En ook online kunnen we met de juiste vaardigheden de gewenste steun bieden.

Ehealthweek2018_Partnerbanner_350x200

Om deze redenen organiseren het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving van 20 t/m 26 januari 2018 de e-healthweek. Samen met partners door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en hen de mogelijkheden laten ervaren.

Workshop in de ehealthweek 2018
E-empathie en e-coachvaardigheden met OplossingsKracht
Dinsdag 23 januari 2018 16.45  – 18.30 uur
Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk
Tarief: €75,=
Aanmelden: mail uw naam, organisatie, mobiele nummer naar info@ecoachacademie.nl
Na onze bevestiging bent u welkom.
Wij verheugen ons op uw komst.

Call Now Button